INFORMATIE

Aanmelden  

Na een eerste telefonisch contact volgt er een intakegesprek, al dan niet met uw naaste familieleden. Hier proberen we zo veel mogelijk gegevens rond de problematiek te verzamelen. Indien nodig zullen we dan ook een test afnemen.

Daarnaast worden enkele praktische zaken overlopen, onder meer de aanvraagprocedure, de terugbetaling en de therapie-frequentie.

Aanmelden is mogelijk:

- Via het contactformulier op deze website

- Via het telefoonnummer 011 / 66 22 18  

- Via ons e-mailadres: info@tpecsinttruiden.be  

Praktisch

De logopedische sessies gaan door in het kabinet te St-Truiden, Sint-Agneshof 6 (lift aanwezig). Indien de cliënt zich moeilijk of niet kan verplaatsen, komen wij langs aan huis. Voor huisbezoeken wordt er een bijkomend forfaitair bedrag per huisbezoek aangerekend, om de verplaatsingstijd en -onkosten te dekken. 

Na hospitalisatie of in het kader van een ernstige ziekte/aandoening, kan u via uw hospitalisatieverzekering het remgeld van de sessies en /of de forfait voor het huisbezoek terugvorderen. Hiervoor neemt u best contact op met uw verzekeraar.

Terugbetaling

Om in aanmerking te komen voor terugbetaling door uw mutualiteit, dient u over een voorschrift voor logopedische verstrekkingen te beschikken, opgemaakt door een arts-specialist (NKO, neuroloog, orthodontist, pediater, ...). Bij twijfel mag u ons altijd contacteren.

Voor meer informatie over de tarieven klik hier