LARYNGECTOMIE 

Laryngectomie 

Bij een laryngectomie wordt het strottenhoofd, ook wel de larynx genoemd, weggenomen. Een dergelijke ingreep kan nodig zijn indien er een kwaadaardig gezwel aanwezig is in (de nabijheid van) het strottenhoofd. Niet enkel het strottenhoofd zelf wordt verwijderd, maar ook de klieren in de hals die in de nabije omgeving gesitueerd zijn.
 

Het strottenhoofd bevindt zich in de hals en is het eerste deel van de luchtpijp. Hier gebeurt de passage van in- en uitgeademde lucht tussen mond/neus en longen. Door de stevige kraakbenige skeletstructuur is het makkelijk voelbaar in de hals. Zo is bij mannen de voorkant  van het strottenhoofd, de adamsappel, vaak niet enkel voelbaar maar ook zichtbaar. 

Achter het strottenhoofd bevindt zich de toegang tot de slokdarm. Dit wil zeggen dat luchtpassage en voedselpassage zeer dicht bij elkaar plaatsvinden en voor een groot gedeelte dezelfde weg afleggen. Het strottenhoofd heeft hier als belangrijke functie het beschermen van de luchtpijp, zodat tijdens de voedselpassage de luchtpijp afgesloten is. Dit is  belangrijk om ervoor te zorgen dat er geen voedsel in de luchtwegen kan belanden. 

Tot slot liggen de stemplooien gelokaliseerd in het strottenhoofd. Wanneer deze aan het trillen gebracht worden met uitgeademde lucht, ontstaat er het typische stemgeluid. 

Belangrijke functies van de larynx

 • Ademhaling: verbinding tussen mond/neus en longen

 • Stem: vorming van de typische stemklank 

 • Slikken: beschermen van de luchtwegen, voorkomen van verslikken

Veranderingen in het dagelijks leven

 • Verminderde reuk- en smaakzin

 • Het snuiten van de neus lukt niet langer

 • Voorzorgsmaatregelen bij het baden

Logopedische revalidatie en therapie 

Hoe intensief en hoe lang de logopedie duurt, is afhankelijk van verschillende factoren. De motivatie van de cliënt is erg belangrijk, maar ook externe factoren zoals het genezingsproces en de aanwezigheid van slijmen hebben een invloed. Tevens zijn uw eigen prioriteiten van belang: wilt u alleen opnieuw begrijpbaar zijn? Of wilt u het nieuwe stemgeluid zo optimaal mogelijk krijgen? De therapie wordt hierop afgestemd.

Er wordt hoe dan ook gewerkt aan de volgende punten: 

 • Het toepassen van een correcte stemtechniek

 • Juiste coördinatie van ademen - afsluiten spraakknop - spreken

 • Het aanleren van een correcte ademtechniek

 • Houding en ontspanning

 • Articulatie

 • Eventueel stemvariatie, geur- en smaakrevalidatie