STEM- EN ARTICULATIECOACHING

Leerkrachten, docenten, telefonisten, verkopers, coaches, receptionisten, vertegenwoordigers, trainers, instructeurs, gidsen, ...

Er zijn tientallen beroepen waarbij de stem het belangrijkste instrument is. Stempreventie is voor beroepssprekers dan ook van belang om stemfalen zo veel als mogelijk te voorkomen.

Stemcoaching

Stemcoaching slaat op het ontwikkelen, corrigeren en optimaliseren van de stem, vaak met het oog op professionele doeleinden. Als u uw stem beroepsmatig gebruikt, zal u veel intensiever en langduriger spreken. Bij stemvermoeidheid kan men de stem onbewust gaan forceren. 

We zetten in op volgende onderdelen:

 • Inzicht in de bouw en de werking van het stemapparaat

 • Zorg voor de stem door het toepassen van stemhygiënische maatregelen

 • Gebruiken van een goede stem- en ademtechniek

 • Stempreventie: hoe kkunt u eventuele stemproblemen voorkomen?

 • Stemergonomie in de (werk)omgeving

Signalen 

 • Last van een droge keel

 • Regelmatig kuchen, schrapen en/of hoesten

 • Een vermoeide stem of keelpijn na lang spreken

 • Niet goed verstaan worden door anderen

 • Gevoel van adem tekort tijdens het spreken

 • ...

Articulatiecoaching 

Als beroepsspreker wordt er van u verwacht dat u duidelijk en verstaanbaar spreekt, zodat u de aandacht van het publiek krijgt én behoudt. 

Volgende aspecten kunnen erop wijzen dat de communicatie niet optimaal verloopt:

 • U krijgt geregeld de vraag uzelf te herhalen

 • Uw spreektempo ligt te hoog waardoor u klanken en/of woorden gaat inslikken

 • U krijgt de indruk dat u binnensmonds spreekt

Voelt u zich onzeker over uw uitspraak? Wilt u minder invloed van uw dialect tijdens het spontaan spreken? Of wilt u graag aan uw uitspraak werken omdat u een goede articulatie belangrijk vindt?

 

Tijdens de articulatietraining wordt er ingezet op het correct vormen van spraakklanken. Daarnaast streven we naar een open en pittige articulatie, we leggen de focus op een voorwaartse stemprojectie.

Ook het intonatiepatroon wordt onder de loep genomen om het expressief spreken te corrigeren en/of stimuleren.

Terwijl we communiceren zijn onze stem en onze uitspraak onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een goede adem- en stemtechniek leidt tot een betere verstaanbaarheid, daar waar een verzorgde articulatie de stem kan ontlasten.

In de praktijk zal er bijgevolg vaak op beide aspecten ingezet worden.