top of page

TARIEVEN LOGOPEDIE
geldig vanaf 1 januari 2024
Er is momenteel GEEN conventie. Wij hebben ervoor gekozen uw aandeel van 2023 gelijk te houden.

Voor de meeste logopedische verstrekkingen is er via uw mutualiteit een aanvraag mogelijk onder de verplichte verzekering.

De terugbetaling bedraagt 75% en komt overeen met bovenvermelde tarieven.

Bij verhoogde tegemoetkoming valt u onder de RIZIV-tarieven. Bevraag u bij uw logopediste.

Indien niet voldaan wordt aan de voorwaarden voor terugbetaling via de verplichte verzekering, kan u ook een tussenkomst verkrijgen via de aanvullende verzekering van uw mutualiteit. Personen met een lager inkomen hebben recht op een verhoogde tegemoetkoming. 

TARIEVEN DIËTISTE
geldig vanaf 1 januari 2024

Terugbetaling ziekenkas

De meeste mutualiteiten voorzien onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming voor voedingsadvies bij een erkende diëtiste. Dit bedrag kan verschillen van 10 -15 € per consultatie met een maximum van 2 tot 6 consultaties per jaar. Informeer daarom bij uw mutualiteit en voorzie u van de nodige documenten als u op consultatie komt.

 

*Diabetes Type 2 (voortraject of zorgtraject): Op voorschrift van de huisarts worden 2 consultaties per kalenderjaar bij een erkende diëtiste volledig terugbetaald (u betaalt enkel het remgeld). Indien u meer consultaties wenst dan er voorzien zijn is dit zeker mogelijk en betaalt u het normale tarief.

TARIEVEN PSYCHOLOOG
geldig vanaf 1 januari 2024

TARIEVEN VROEDVROUW/LACTATIEKUNDIGE
geldig vanaf 1 januari 2024

Let op! De terugbetaling is enkel geldig als de nummers nog niet gebruikt werden door een andere vroedvrouw. 

Mogen wij u vriendelijk vragen tijdig te verwittigen indien u verhinderd bent en niet aanwezig kan zijn op uw afspraak. 

Bij afwezigheid of laattijdig annuleren (minder dan 24u op voorhand) zal immers het volledige bedrag aangerekend worden zonder tussenkomst van de mutualiteit. Bedankt voor uw begrip.

De sessies gaan door in het kabinet te St-Truiden, Sint-Agneshof 6 (lift aanwezig). Indien de cliënt zich moeilijk of niet kan verplaatsen, komen wij langs aan huis. Voor huisbezoeken wordt er een bijkomend forfaitair bedrag per huisbezoek aangerekend, om de verplaatsingstijd en -onkosten te dekken. 

bottom of page