Cirkel Elien website.jpg
257456081_611758150097914_257712500861405590_n.jpg

Hallo

Als logopedisten zijn wij gefascineerd door spraak-, stem- en slikproblemen. 

In de praktijk werken we met twee logopedisten. Elk hebben we onze eigen specialiteit. 

Elien neemt de stemtherapie en de neurologische therapie voor haar rekening. Haar enorme interesse in de anatomie & fysiologie van de mens, bracht haar tevens tot het voltooien van de opleiding tot mimetherapeut. 

Claudia behandelt slikproblemen bij jong en oud. Na haar master in de logopedie, volgde ze een Ma-na-ma Deglutologie (sliktherapeut). Daarnaast zorgt ze voor de OMFT-therapie en is ze gespecialiseerd in de tongriemproblematiek. In het voorjaar van 2022 zal zij zich bijscholen tot prelogopediste.

Elien Conard & Claudia Hofmans

Going live

Een stemstoornis is een aandoening van de stem of het stemapparaat, met als gevolg afwijkingen in de klank, de omvang en het volume van de stem.

 

 

 

Logopedie in kader van orthodontie​

 

Oromyofunctionele therapie is een oefentherapie samen met logopediste Claudia, die gericht is op het herstellen van een verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren in het aangezicht.

Stemstoornis​

Een stemstoornis is een aandoening van de stem of het stemapparaat, met als gevolg afwijkingen in de klank, de omvang en het volume van de stem. Hiervoor kan je in therapie bij logopediste Elien.

Slikstoornis

Onze logopediste Claudia behandelt slikstoornissen. Een slikstoornis of dysfagie is een aandoening waarbij voedsel niet op een veilige of efficiënte wijze door de mond, keel of slokdarm passeert. 

Voedingsproblemen bij kinderen​

Voedingsproblemen en/of dysfagie bij kinderen komt vaker voor dan we erbij  stilstaan. Vaak worden deze kinderen omschreven als moeilijke eters. Samen met de diëtiste, kijkt logopediste Claudia naar de motorische en sensorische vaardigheden van het kind in het mondgebied. 

Neurogene communicatiestoornissen​

Na een hersenletsel (CVA, trauma, ...) of in het kader van een neurologische aandoening, kunnen er moeilijkheden optreden op vlak van stem, spraak, geheugen en/of taal. Contacteer uw logopediste Elien voor meer informatie.

Mimetherapie bij aangezichtsverlamming​

Bij een facialisparese is er een gedeeltelijke of volledige, eenzijdige verlamming van het aangezicht. De spierfunctie is verstoord waardoor o.a. gelaatsuitdrukkingen, praten, eten & drinken bemoeilijkt is. Uw logopediste Elien kan u helpen. 

Aanbod

Afspraken

Voor het maken van een eerste afspraak, klik hieronder op boek afspraak. Hierdoor wordt automatisch een online agenda geopend waarin u de datum en tijd van deze afspraak kunt kiezen.

U kan altijd een e-mail sturen naar claudiahofmans@tpecsinttruiden.be & elienconard@tpecsinttruiden.be, alsook telefonisch contact opnemen op het nummer  0478 / 91 66 62  (Claudia)  &  0460 / 97 31 11 (Elien).