top of page

Hallo

Als logopedisten zijn wij gefascineerd door spraak-, stem- en slikproblemen. 

In de praktijk werken we met vier logopedisten. Elk hebben we onze eigen specialiteit. 

Elien neemt de stemtherapie en de neurologische therapie voor haar rekening. Haar enorme interesse in de anatomie & fysiologie van de mens, bracht haar tevens tot het voltooien van de opleiding tot mimetherapeut. 

Claudia, Bo & Karolien behandelen slikproblemen bij jong en oud. Na hun master in de logopedie, volgden ze een Ma-na-ma Deglutologie (sliktherapeuten). Daarnaast zorgen ze voor de OMFT-therapie en zijn ze gespecialiseerd in de tongriemproblematiek. In het voorjaar van 2022 hebben ze hun bijgeschoold tot prelogopedisten. De ouders kunnen met al hun voedingsvragen bij hun terecht.

Anchor 1
Elien website.png
Bo.png
claudia_600x600.png
Karolien cirkel.png

 

 

 

Logopedie in kader van orthodontie​

 

Oromyofunctionele therapie is een oefentherapie samen met logopediste Claudia & Bo, die gericht is op het herstellen van een verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren in het aangezicht.

Stemstoornis​

Een stemstoornis is een aandoening van de stem of het stemapparaat, met als gevolg afwijkingen in de klank, de omvang en het volume van de stem. Hiervoor kan je in therapie bij logopediste Elien.

Slikstoornis

Onze logopedisten Bo, Karolien & Claudia behandelen slikstoornissen. Een slikstoornis of dysfagie is een aandoening waarbij voedsel niet op een veilige of efficiënte wijze door de mond, keel of slokdarm passeert. 

Voedingsproblemen bij kinderen​

Voedingsproblemen en/of dysfagie bij kinderen komt vaker voor dan we erbij  stilstaan. Vaak worden deze kinderen omschreven als moeilijke eters. Samen met de diëtiste, kijkt logopediste Claudia naar de motorische en sensorische vaardigheden van het kind in het mondgebied. 

Neurogene communicatiestoornissen​

Na een hersenletsel (CVA, trauma, ...) of in het kader van een neurologische aandoening, kunnen er moeilijkheden optreden op vlak van stem, spraak, geheugen en/of taal. Contacteer uw logopedisten Karolien of Elien voor meer informatie.

Mimetherapie bij aangezichtsverlamming​

Bij een facialisparese is er een gedeeltelijke of volledige, eenzijdige verlamming van het aangezicht. De spierfunctie is verstoord waardoor o.a. gelaatsuitdrukkingen, praten, eten & drinken bemoeilijkt is. Uw logopediste Elien kan u helpen. 

Aanbod

Folders

Heb je één van onze folders zien liggen en wil je graag deze online bekijken?

Image by Annie Spratt
Meisje Ontspannen
bottom of page