top of page

Hoogsensitiviteit bij kinderen: waarom het belangrijk is om het te erkennen en begeleiden

Hoog sensitieve kinderen hebben vaak veel moeite om hun emoties en gevoelens te uiten en te begrijpen. Ze kunnen hierdoor innerlijke chaos ervaren en zich erg ongelukkig voelen. Coaching kan een effectieve manier zijn om deze kinderen te helpen hun emotionele behoeften te identificeren en te begrijpen.


Het doel van coaching bij hoog sensitieve kinderen is om ze te helpen hun emoties te verwerken, zodat ze beter in staat zijn om met hun omgeving om te gaan. Coaching biedt kinderen de kans om hun gevoelens te verkennen en de beginselen van emotionele regulatie te leren. Coaching kan ook helpen bij het verbeteren van het zelfbeeld en het versterken van het gevoel van eigenwaarde.


Een coach kan een aantal technieken gebruiken om kinderen te helpen hun emoties te verwerken, inclusief luisteren, vragen stellen, brainstormen en visualisatie. Coaching biedt ook een veilige omgeving waarin kinderen hun gevoelens kunnen uiten. Hierin kunnen ze dingen zeggen die ze tegenover anderen misschien niet durven uiten.

Marie is coach met expertise in hoogsensitiviteit in Sint-Truiden

Hoog sensitieve kinderen halen

vaak profijt uit van coaching omdat het hen helpt hun gevoelens onder controle te krijgen, een betere balans te vinden tussen hun innerlijke en uiterlijke wereld en hun zelfvertrouwen te vergroten. Door coaching kunnen deze kinderen ook leren hoe ze met hun sensitiviteit om kunnen gaan, zich kunnen uiten en met anderen kunnen communiceren.

Bij 15 tot 20% komt dit voor, maar hoe weet ik of mijn kind hoogsensitief is?

Mogelijke signalen kunnen zijn :

  • er zijn problemen met voeding,

  • je kind is snel ontroerd, weent om kleine dingen,

  • zorgzaam en snel bewust,

  • je kind is bang om nieuwe dingen te ondernemen,

  • je kind denkt negatief over zichzelf,

  • je kind kan meer dan hij/zij nu laat zien,

  • je kind heeft moeite met inslapen of heeft slaapproblemen,

  • je kind is moeilijk te doorgronden of trekt zich terug,

  • je kind heeft driftbuien,…​

Bij vermoedens van HS is het belangrijk om daarover met de leerkracht(en), de zorgjuf en/of het CLB te spreken. De adviezen van andere ouders of van sommige professionals zijn niet altijd even effectief. Via coaching help je jouw kind beter te begrijpen en te begeleiden in dagdagelijkse situaties.Uit hersenonderzoek blijkt dat zij een gevoeliger zenuwstelsel hebben in die zin dat zij meer hersengebieden inschakelen bij het uitvoeren van een taak dan niet-hoogsensitieven. De hersengebieden die te maken hebben met het afstemmen op anderen, het voorbereiden op actie en met het linken aan informatie uit eerdere gebeurtenissen worden daarbij meer geactiveerd. De verhoogde activiteiten van hun brein is waar te nemen op hersenscans.

 
Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page